Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

PARTNER EVENTS: Expo’s & Sponsoring

LEARN-GROW-INNOVATE

BEURZEN & SPONSORING
Het hele jaar door neemt Analis deel aan events georganiseerd door onze klanten en partnerorganisaties.
ANALIS ACADEMY
5 verschillende events met een specifiek doel: seminars, workshops, user meetings, webinars & educatieve sessies. Klik hier voor meer informatie.                           
 

Events calendar


 

ANALIS ACADEMY

LEARN GROW INNOVATE

Dankzij ons opleidingsprogramma Analis Academy kunnen we onze expertise aanbieden aan researchers, labmedewerkers en managers. Het is voor hen de gelegenheid om hun kennis van laboratoriumtechnieken uit te breiden en hun ervaringen uit te wisselen.

ANALIS ACADEMY omvat 5 types events, elk met een specifiek doel: seminars, workshops, user meetings, webinars & opleidingssessies.
Ze hebben alle tot doel researchers, wetenschappers, laboratoriumtechnologen en gebruikers van onze apparaten training te bieden om technologieën en toepassingen beter onder de knie te krijgen. Een ander doel zijn wetenschappelijke netwerkevents waar researchers en labmanagers kunnen bijpraten over eenzelfde technologie. Daarnaast wordt ook gestreefd naar ervaringsuitwisseling en introduceren van kennis over nieuwe technologieën die de workflow verbeteren.
Onlangs hebben we nog een nieuwe dimensie toegevoegd: onlinewebinars, -tutorials en
-productdemo’s.

Link aanklikken om het ANALIS ACADEMY-programma te bekijken.
 
Analis Academy – Educatieve sessies:
Het doel is basiskennis van laboratoriumtechnieken te verschaffen, zowel theoretisch als praktisch. Deze sessies duren meestal een halve dag en worden in het Frans en Nederlands gegeven op onze sites te Namen en Gent. Ze kunnen ook plaatshebben op de locatie van de klant. Wij startten met dit educatieve programma in 2017 en mochten sindsdien meer dan 1000 deelnemers verwelkomen.
Uit onze tevredenheidsenquêtes blijkt dat onze deelnemers deze sessies warm aanbevelen en ze een tevredenheid van meer dan 85% ervaren.
Met andere woorden, een waar succes!
Seminars - Symposia: Laat spelers in de wereld van wetenschap en laboratoria topics ontdekken met een hoogwetenschappelijke inhoud. Deze events worden ondersteund door externe experts. Het doel is specifieke innovatieve of hightech-thema’s te behandelen, zowel wetenschappelijk als technologisch.
Workshops: Specifieke sessies voor een relatief kleine groep mensen en vooral gericht op technieken en vaardigheden op een bepaald gebied. Workshops bieden een plek om ervaringen uit te wisselen, om te discussiëren over een bepaald onderwerp, innovaties en technologieën en dit tijdens theoretische en praktische sessies.
- Waarom opteren voor de ene technologie en niet de andere?
- Hoe kan technologie de workflow of het researchproces optimaliseren?
- Hoe een technologie in een lab implementeren?
User Meetings: Bedoeld voor de gebruikers van onze laboratoriumapparatuur. Biedt de kans om theorie en praktijk te perfectioneren voor een optimaal gebruik van de uitrusting.
Webinars: Onlinemeeting of -presentatie. Met slechts enkele muiskliks neemt u deel aan onze webinars, ongeacht tijd en plaats.
Wij staan steeds voor u klaar voor meer inlichtingen: contact – Tel. +32 (0)81 25 50 50
Laden
Laden