Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

PRIVACYBELEID
Ons streven om sterke en duurzame relaties op te bouwen met onze partners is gebaseerd op vertrouwen en wederzijds belang. Analis hecht hierbij veel belang aan duidelijkheid en transparantie. Overeenkomstig deze filosofie en onze bedrijfswaarden is de bescherming van persoonsgegevens belangrijk voor ons. We hebben daarom dit privacybeleid opgesteld om u te informeren over hoe we persoonsgegevens gebruiken en beschermen.
Door in te stemmen met dit beleid, stemt u in met het verzamelen, verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens door ons, zoals beschreven in dit beleid, en, indien van toepassing, met de overdracht daarvan aan andere onderaannemers die voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming om de juiste uitvoering van contracten te waarborgen.

Door in te stemmen met dit beleid, stemt u ook in met het ontvangen van zakelijke informatie die nuttig voor u kan zijn (aanbiedingen, netwerkevenementen, nieuwsbrieven en algemene informatie over de sector). Zo niet, aarzel dan niet om onze GDPR Project Manager op de hoogte te brengen via gdpr@analis.be.

Wie zijn wij?
Analis sa is een Belgische onderneming met hoofdzetel in Namen en in Gent en Nederland. Wij zijn gespecialiseerd in distributie, onderhoud en wetenschappelijke en technologische support van laboratoriuminstrumenten. Dankzij de exclusieve partnerships die Analis heeft afgesloten met grote merken, bekleden wij al meer dan 90 jaar een sleutelpositie op de Benelux-markt.

Welke gegevens verzamelen wij en met welk doel?
Afhankelijk van onze relatie met u, kunnen wij verschillende soorten gegevens verzamelen en verwerken.

Gegevens over prospects of klanten:
Om onze prospects/klanten te beheren in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving, gebruiken wij hoofdzakelijk uw persoonsgegevens (zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen, titel, functie, adres van uw bedrijf) om te reageren op uw verzoeken, om u wetenschappelijke publicaties, informatie over onze producten, onze merken en onze verkoopcampagnes toe te sturen en om het goede verloop van de contracten te garanderen.

In het kader van de gesloten contracten zijn wij verantwoordelijk voor de bescherming van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en verbinden wij ons ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken te beschermen. Daartoe behoren ook maatregelen om ons personeel en eventuele onderaannemers die bij de verwerking van deze gegevens betrokken zijn, op hun geheimhoudings- en veiligheidsplicht te wijzen.

Wij gebruiken uw gegevens ook om uw digitale ervaring op onze supports te verbeteren, hetzij om inzicht te krijgen in uw belangstelling voor onze supports en inhoud, uw account online te beheren, uw deelname aan onze seminars te valideren of om u te beschermen tegen mogelijke frauduleuze handelingen.

Leveranciergerelateerde gegevens:
In het kader van de samenwerking met onze leveranciers verzamelen wij de gegevens van onze contactpersonen binnen uw organisatie, zoals namen, functies, telefoonnummers en e-mailadressen. Wij verzamelen, verwerken en bewaren ook alle andere informatie die essentieel is voor de effectieve vertegenwoordiging van uw merken en producten in het kader van de goede uitvoering van het contract.

Gegevens m.b.t. websitegebruikers:
Wanneer u onze dragers (e-mails, formulieren, enz.), onze website (inschrijving op de nieuwsbrief) of onze sociale netwerken gebruikt, stemt u in met het verzamelen van beschikbare gegevens via cookies die ons in staat stellen u nuttige informatie over onze producten en diensten te sturen, evenals enquêtes die we gebruiken voor wetenschappelijke en statistische doeleinden om de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren.

Deze gegevens omvatten in het bijzonder:
- gegevens zoals voornaam, achternaam, e-mailadres,  geslacht, taal, telefoonnummer, postadres, uw interesse in bepaalde producten en diensten die u verstrekt door formulieren in te vullen, online-inhoud te downloaden, u te abonneren op onlinediensten of ons correspondentie, e-mails of een verzoek om producten/diensten te sturen,
- uw aankoopgeschiedenis (op e-commerce ondersteuningen),
- elk speciaal verzoek dat u ons zou kunnen sturen
- uw foto's of video's die u wilt delen met de toestemming van de personen die erop staan.

Een cookie  is een stukje code dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.   Cookies  worden door bijna alle websites gebruikt en brengen geen schade toe aan uw systeem. Wij gebruiken Cookies  om uw activiteiten te volgen, zodat wij u de meest relevante informatie kunnen bieden op basis van uw interesses wanneer u onze website bezoekt of wanneer u e-mails verstuurt. Wij kunnen de informatie in de Cookies  gebruiken om ervoor te zorgen dat wij u oplossingen tonen die op uw behoeften zijn toegesneden. Wij kunnen Cookies  ook gebruiken om het verkeer op onze site te analyseren om de informatie te verbeteren.

Het is aan u om in uw browserinstellingen te bepalen of u ze al dan niet aanvaardt.

Gegevens met betrekking tot sollicitanten:
Tijdens de werving verzamelen, verwerken en bewaren wij de gegevens die wij nodig hebben, of wij deze nu rechtstreeks van de sollicitant hebben ontvangen of via onze wervingspartners. Dit omvat gegevens zoals naam, contactgegevens, opleidingsachtergrond, loopbaan, adres, telefoonnummer, e-mailadres voor het geval wij contact met u moeten opnemen en alle andere informatie die noodzakelijk is (bijv. kopie van het diploma).

Door ons informatie over uzelf te sturen i.v.m. een sollicitatie, deelname aan onze seminars of een ander verzoek van u om onze producten of gerelateerde diensten, stemt u in met dit beleid.

Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen?
Het staat u vrij om ons op elk moment te vragen welke informatie wij over u hebben. U kunt ons ook vragen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verduidelijken.
U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden.

Ten slotte kunt u ons vragen om de persoonsgegevens die wij over u bewaren, te wissen. In dat geval is het mogelijk dat wij, afhankelijk van het soort persoonsgegevens en de redenen voor de verwerking ervan, niet in staat zijn onze contractuele verplichtingen na te komen of, in extreme gevallen, onze betrekkingen met u voort te zetten. Wij wijzen u erop dat wij, indien wettelijk vereist, uw gegevens kunnen bewaren voor archiefdoeleinden.

Als u misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens vermoedt, verzoeken wij u onmiddellijk onze GDPR-projectmanager op de hoogte te stellen via gdpr@analis.be om de zaak snel te verhelpen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij kunnen uw persoonsgegevens meedelen aan Analis-medewerkers of dienstverleners, leveranciers en/of zakenpartners die voldoen aan de GDPR voor de hierboven vermelde doeleinden, en enkel voor zover dit nodig is voor de goede uitvoering van taken die hen contractueel zijn toegewezen. Het is mogelijk dat deze personen rechtstreeks contact met u moeten opnemen aan de hand van de door u verstrekte contactgegevens.

Hoe wordt de veiligheid van uw gegevens gewaarborgd? Waar worden ze opgeslagen en voor hoe lang?
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in onze databanken (beveiligde toegang en voorbehouden voor bepaalde functies) of in die van onze dienstverleners (voor zover zij zich ertoe verbinden de GDPR te respecteren) en alleen gedurende de tijd die nodig is om de verwerking voor het beoogde doel uit te voeren.

Bovendien verzekeren wij u dat de mededeling van persoonsgegevens aan onze onderaannemers (sociaal secretariaat bijvoorbeeld) gecodeerd is, dat onze servers en ons VPN (virtual private network) beveiligd zijn (SSL-beveiligingsprotocol, een wijdverbreid beveiligingsprotocol dat een beveiligd kanaal creëert tussen twee machines die via het internet of een intern netwerk communiceren) en dat de toegang tot gearchiveerde gegevens strikt gereglementeerd is.

Wij verbinden ons ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonlijke informatie waarover wij beschikken te beschermen. Dit omvat ook maatregelen om in te grijpen bij een vermoeden van een inbreuk op de beveiliging van gegevens.

Laden
Laden