Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

WORKFLOW MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK

Waarvoor wordt een moleculaire test gebruikt?

In de geneeskunde is het een laboratoriumtest waarbij wordt gezocht naar bepaalde genen, eiwitten of andere moleculen in een monster van weefsel, bloed of een andere lichaamsvloeistof. Wat bv. infectieziekten betreft, biedt moleculaire diagnostiek grote voordelen t.o.v. het gebruik van uitsluitend serologie.
Moleculaire tests zoeken ook naar bepaalde veranderingen in een gen of chromosoom die de kans op het ontwikkelen van een specifieke ziekte of aandoening, zoals kanker, kunnen veroorzaken of beïnvloeden.  Moleculaire diagnostiek is een gevoeligere methode die kleinere hoeveelheden infectieuze stoffen kan opsporen en daardoor sneller dan vroeger infecties aan het licht brengt. Dit is vooral belangrijk bij bloedonderzoek.
Moleculaire diagnostiek is een verzameling technieken om biologische markers in het genoom en proteoom (de genetische code van een individu en de wijze waarop cellen hun genen tot uitdrukking brengen in de vorm van eiwitten) te analyseren door moleculaire biologie toe te passen op medische tests.  De techniek wordt gebruikt om ziekten te diagnosticeren en monitoren,  risico's op te sporen, en te beslissen welke therapieën het best zullen werken voor individuele patiënten.[1][2](voorwoord)
 
1. Klinische bemonstering
In de eerste stap worden de monsters verzameld, voorbereid, geconcentreerd en gesorteerd.

2. Nucleïnezuren extractie
Tijdens de tweede stap wordt het nucleïnezuur uit het te bestuderen monster geïsoleerd. Ongeacht welke downstream-analyse wordt uitgevoerd (RT-PCR of sequencing), zonder verwijdering van verontreinigingen of remmers uit het monster is een kwaliteitsvolle analyse onmogelijk.

3. Reactie setup
De derde stap is de configuratie van de reactie. Polymerase-kettingreactie (PCR) is een fundamentele techniek in de moleculaire biologie dankzij het uitzonderlijke vermogen om extreem lage niveaus van nucleïnezuren te amplificeren en nauwkeurig te kwantificeren. Veel stappen kunnen worden geautomatiseerd met gebruiksklare kits en geautomatiseerde liquid handlers. Tijd, herhaalbaarheid en precieze hantering van microvolumes zijn allemaal onderdeel van dit proces.

4. Analyse
Tenslotte kan tijdens de 4e stap het bereide nucleïnezuur worden geanalyseerd. De technieken voor nucleïnezuurdetectie zijn thans gebaseerd op fluorescentie, colorimetrie of chemiluminescentie. Als voorbeeld kunnen worden gebruikt: capillaire elektroforese, gel-imagers, realtime PCR-toestellen of andere analysers voor nucleïnezuur.
Real-time PCR thermische cyclers / thermische cyclers voeren kwantitatieve PCR (qPCR) uit voor proeven op het gebied van genexpressie, genetische variatie, genotypering en specifieke detectie van zeldzame targetstoffen, bacteriën en virussen.
Next Generation Sequencing (NGS) bracht in het afgelopen decennium een revolutie teweeg in het genomisch onderzoek. De voorbereiding van NGS-monsters is echter een vervelend en arbeidsintensief proces.
Automatisatie van de bibliotheekaanleg overbrugt dit nadeel en minimaliseert de manuele tussenkomst.
In alle processtadia zijn labfunctionaliteiten (zoals toestelcommunicatie, automatische resultaatvalidatie, kwaliteitscontrole, online en realtime resultaatinzage en meer) van cruciaal belang om bv. te voldoen aan preanalytische kwaliteitseisen en om gedecentraliseerde codering in samplingcentra toe te laten. Dit reduceert de druk van pre-analytische fouten. Efficiënte beheertools voor klinische info zijn dan ook sterk aanbevolen.
Laden
Laden