Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.
BECKMAN COULTER Centrifugation & Ultracentrifugation

BECKMAN COULTER centrifugatie en ultracentrifugatie

De garantie voor tevredenheid voor de hele duur van uw investering 

Analis biedt de volgende service voor centrifuges:
- Preventieprogramma - FRIP: Field Rotor Inspection Program
- Training in de beste gebruikspraktijken
- Advies bij de keuze van de apparatuur en bij de parameteroptimalisatie
- Advies bij het uitbalanceren van de rotor  

Neem gerust contact op met onze technische service:    TEL + 32 81 25 50 50 - +32 9 243 77 10
Download de brochure van onze technische service 
*Preventieprogramma - FRIP: Field Rotor Inspection Program
Om een lange levensduur van de apparatuur te verzekeren, biedt Analis de gebruikers van de Beckman Coulter (ultra)centrifuges een rotorinspectieprogramma.
Deze controles voorkomen ongelukken en voortijdige rotorschade als gevolg van:
 • Spanningscorrosie
 • Materiaalmoeheid
 • Slijtage of beschadiging van de coating
Een erkend technicus inspecteert elke rotorholte op tekenen van slijtage en aantasting. Er wordt ook gekeken of het nodig is veiligheidssystemen en seal-smeersystemen te vervangen.
Na inspectie wordt u een rapport gestuurd over de toestand van de rotoren en de mogelijke gebruiksbeperkingen.
Wenst u gebruik te maken van een van deze diensten of meer informatie te ontvangen, neem dan contact met ons op.
U kunt hier de FRIP-brochure en het rotorinspectieformulier downloaden

*De opleidingen:
a) Analis Academy – Opleidingssessie centrifugatie 
b) Training in de beste gebruikspraktijken - Bij u ter plaatse of in onze opleidingsruimte.

Doel van de opleidingen:
 • Een veilig gebruik van de centrifuge.
 • Een maximale levensduur van uw investering verzekeren.
 • Niet-gebudgetteerde uitgaven vermijden.
De inhoud van deze opleidingen, alhoewel aanpasbaar volgens uw noden, ziet er als volgt uit :
 • Een juiste hantering van de rotoren
 • Een goed gebruik van de tools
 • Behandeling en onderhoud van de rotoren
 • Optimale keuze van de buisjes
 • Aftersales-support
 • Garantiebeperkingen voor de rotoren en buiten werking stellen van het apparaat.
*Adviezen voor het uitbalanceren van uw rotor 
Om een rotor soepel en veilig te laten werken bij zijn nominaal bedrijfstoerental, moet de belasting die hij draagt in balans zijn. Een rotor kan goed worden gebalanceerd met een paar eenvoudige regels:
 1. Een rotor moet bij het werken steeds over alle recipiënten (buckets) beschikken, hoewel de tegenoverliggende recipiënten leeg mogen blijven.
 2. Alle tegengestelde belastingen moeten in evenwicht zijn in een bepaald gewicht zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
 3. Indien tegenover elkaar liggende recipiënten slechts gedeeltelijk met buizen in hun adapters beladen zijn, moeten deze buizen symmetrisch geplaatst zijn, zowel t.o.v. de draaias van elk recipiënt als door het rotatiecentrum. Bij gedeeltelijke belading kan het moeilijk of onmogelijk zijn om de juiste symmetrie te krijgen in de twee sets tegenover elkaar liggende recipiënten. De makkelijkste oplossing is dan een of meer buizen van dezelfde grootte met water te vullen, of zo nodig een dichtere vloeistof, en zo de belasting symmetrisch maken.
De meeste centrifuges zijn uitgerust met een onbalanssensor die de centrifuge stopt om beschadiging van aandrijfas of lagers te voorkomen door excentrische rotatie. Een onjuiste verdeling van de buizen in de dragers of adapters kan echter leiden tot slechte scheidingen, zelfs als de onbalans niet ernstig genoeg is om de detector te activeren. In zulke situatie draaien te recipiënten tijdens de analyse niet naar de vereiste horizontale positie, wat leidt tot slechte dichtheidsscheidingen of een hermenging van de sedimenten tijdens het afremmen.
Bovendien is de kans op breuk van de buizen veel hoger als de recipiënten niet horizontaal zijn bij bedrijfssnelheid.

U kunt merken dat de centrifuge trilt als de rotor bij lage snelheid versnelt of vertraagt. Dit is normaal en treedt op wanneer de rotor door een kritisch toerentalbereik gaat, waar alle kleine trillingen tijdelijk worden versterkt.
Uw scheidingen zullen niet worden verstoord bij het afremmen daar de centrifugaalkracht nog hoog genoeg is om ze te stabiliseren. Toch moet u geen bedrijfssnelheid kiezen in het bereik waar deze overdreven trillingen zich voordoen. In de handleiding staat welke snelheden men moet vermijden.

De symmetrie corrigeren bij het uitbalanceren van een gedeeltelijke belasting – Bovenaanzicht van een horizontale rotor.

Voorbeeld van een gebalanceerde last:

Als alle buizen met een gelijke hoeveelheid vloeistof gevuld zijn, is de rotorbelasting gebalanceerd. De tegenoverliggende recipiënten A-C en B-D worden met een gelijk aantal buizen beladen en door het rotatiecentrum gebalanceerd. Elk recipiënt is ook in balans t.o.v. zijn draaias.

Voorbeeld van een ongebalanceerde last:
 Zelfs als alle buizen gelijkmatig zijn gevuld, is deze rotor slecht geladen. Geen enkel recipiënt is in balans t.o.v. zijn draaias. Bij bedrijfssnelheid komen recipiënten A en C niet in de horizontale positie. De recipiënten B en D zullen voorbij de horizontale as draaien. Merk ook op dat de plaatsing van buizen in de tegenoverliggende bakken B en D niet symmetrisch is over het rotatiecentrum.

Aarzel niet contact op te nemen met onze technische dienst. Tel. +32 81 25 50 50 + 32 9243 77 10
Download onze brochure van de technische dienst
Laden
Laden